Τιμές

1 - 15 Ιουλίου  

16- 31 Ιουλίου

1- 25 Αυγούστου

26-31 Αυγούστου 

€40 / βραδιά

€50 / βραδιά

€65 / βραδιά

€55 / βραδιά

Για τους υπόλοιπους μήνες €35/ βραδιά